SOCT Copernicus REVO

SOCT Copernicus REVO to nowoczesny system oferujący szeroki wachlarz narzędzi przeznaczonych do diagnostyki chorób oczu takich jak: analiza warstwy komórek zwojowych, mapa grubości siatkówki, pomiar kąta przesączania czy pachymetria.

Ponadto urządzenie umożliwia śledzenie zmian chorobowych oraz efektów podjętego leczenia. Wysoka rozdzielczość skanów, automatyczne wykonywanie pomiarów w połączeniu z wygodną obsługą oraz kompaktową konstrukcją sprawiają, że SOCT Copernicus REVO spełnia wszystkie wymagania stawiane urządzeniom stosowanym w codziennej diagnostyce okulistycznej.

Dzięki prędkości skanowania zwiększonej do 60 000 lub 80 000 A-skanów na sekundę, badania z nowym SOCT Copernicus REVO trwają krócej, co ogranicza błędy powstałe wskutek niekontrolowanych ruchów gałek ocznych.  Spektrometr o zwiększonej czułości poprawia szczegółowość i czytelność skanów.

SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D jest wystarczające do przeprowadzania analizy siatkówki oraz wykrywania jaskry. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian.
ANGIOGRAFIA OCT (opcja dla prędkości skanowania 60 000 lub 80 000 A-skanów na sekundę).
Moduł angio-OCT umożliwia ocenę mikrokrążenia siatkówki. Angiografia SOCT to nieinwazyjna metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach krwionośnych siatkówki. Oprogramowanie umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.

Standardowy widok pojedynczy                                          Szczegółowy widok pojedynczy 

Widok obojga oczu

Widok porównania                                                                 Widok progresji


NARZĘDZIA: FAZ, VFA
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ – Foveal  Avascular Zone) pozwala kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownych i głębokich warstwach naczyń. Narzędzie FAZ dostępne jest dla skanów wąskich oraz szerokich.


                                          Powierzchnia [mm2]: 0,48

VFA – Narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA – Vascular Flow Area) umożliwia pomiar pola powierzchni patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów powierzchni unaczynienia.


                                       Powierzchnia [mm2]: 13,45
                    Powierzchnia przepływu [mm2]:   2,85

MOZAIKA ANGIO (opcja dla prędkości skanowania 60 000 lub 80 000 A-skanów na sekundę).
Mozaika Angio umożliwia obrazowanie szerokiego obszaru siatkówki w wysokiej rozdzielczości. Opcje zaawansowane pozwalają na: prezentację wszystkich warstw naczyniowych siatkówki, obrazowanie „enface” oraz tworzenie map głębokości przepływu kodowanych kolorami.

Tryby mozaiki: 10×6 mm
 
Ręczny (do 12 zdjęć)


JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak: analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.
Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, NFL i ONH ułatwiającej analizę w szerokiej perspektywie.

Siatkówka i tarcza nerwu wzrokowego                               Tarcza nerwu wzrokowego
– widok zaawansowany                                                         – widok pojedynczy

 

Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach
oraz u nietypowych pacjentów. 

Warstwa komórek zwojowych  – widok obojga oczu          Warstwa komórek zwojowych – widok progresji

DDLS  (Disc Damage Likelihood Scale) – Skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych tarcz umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.

Tarcza nerwu wzrokowego – oboje oczu                          Tarcza nerwu wzrokowego – progresja


KOMPLETNY WYNIK BADANIA JASKRY
Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.

Zamknięcie kąta przesączania                                            Przedni odcinek widok pojedynczy

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edwarda Wylęgały

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION – połączenie analizy OCT i pola widzenia

Doskonałe połączenie informacji na temat funkcjonalnej jakości widzenia oraz kompletnych danych dotyczących komórek zwojowych,
RNFL oraz tarczy nerwu wzrokowego na pojedynczej stronie raportu, który zawiera:

 • Wynik czułości (pola tekstowe 24-2/30-2 lub 10-2)
 • Wykresy prawdopodobieństwa Total and Pattern Deviation dla wyników pola widzenia
 • Indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii
 • Mapa Structure & Function
 • Analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub NFL+GCL+IPL)
 • Analiza ONH oraz NFL z tabelami porównawczymi
 • Wykres asymetrii NFL Raport S&F w naturalny sposób zestawia powiązania anatomiczne pomiędzy mapami perymetrii i mapami RNFL/komórek zwojowych

Structure & Function

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

PRZEDNI ODCINEK
Standardowe badanie przedniego odcinka nie wymaga dodatkowej soczewki. Wykonywanie szerokich skanów przedniego odcinka odbywa się z zastosowaniem specjalnej przystawki dostarczonej z urządzeniem.

Rogówka, widok pojedynczy                                               Rogówka, oboje oczu

Rogówka, widok porównania                                               Rogówka, widok progresji


BIOMETRIA OCT (moduł opcjonalny dla modeli REVO z prędkością skanowania 27 000, 60 000 oraz 80 000 A-skanów na sekundę) 
B-OCT™ to innowacyjna metoda poszerzająca standardowy zakres pracy urządzenia OCT o pomiar biometrii, która dostarcza kompletnego zestawu parametrów: Długość gałki ocznej AL, Grubość rogówki CCT, Głębokość przedniej komory ACD, Grubość soczewki LT.

Widok wyniku                                                                        Okno analizy


Wizualna weryfikacja pomiaru
Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez Revo widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję.

TOPOGRAFIA OCT to moduł opcjonalny, dostępny jako płatne rozszerzenie.
T-OCTTM to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy różnicowej. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:

 • Kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy rogówki
 • Precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista,  Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm)

KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.

Zdrowy                                     Astygmatyzm                        Stożek


PORÓWNANIE WYNIKÓW
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT TM umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:

 • Po zabiegach LASIK
 • Ze stożkiem rogówki
 • Noszących szkła kontaktowe


Widok pojedynczy                                                                  Widok obojga oczu
 
Widok porównania                                                                Widok progresji


ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Duża gęstość skanowania 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w strukturze siatkówki na przestrzeni czasu.

 Morfologia – Widok progresji                                              Kwantyfikacja – widok progresji


PORÓWNANIE
Widok porównania umożliwia łatwe zestawienie wyników z dwóch wizyt i jest dostępny dla większości programów skanowania. 
 


ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Odpowiednie rozwiązania sieciowe zwiększają wydajność i poprawiają komfort pacjenta. Pozwalają też przeglądać i zarządzać badaniami na komputerach pracujących w danej placówce oraz dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. System jest za każdym razem dostosowywany do wymagań placówki, a moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Standard DICOM umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przekazywanie wyników w sieci szpitalnej. 

ULEPSZONE TOMOGRAMY w ultra wysokiej rozdzielczości cyfrowej 2 µm


OBRAZOWANIE NACZYNIÓWKI


OBRAZY KLINICZNESKAN ROGÓWKI


Szeroki skan rogówki, odłączenie błony Descemeta (DMD) i adhezja tęczówkowo-rogówkowa

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edwarda Wylęgały

TYŁ‎ SOCZEWKISZEROKI SKAN Z WIDOCZNYM USZKODZENIEM SOCZEWKI


SOCZEWKA KONTAKTOWA  NA ROGÓWCE


SOCZEWKA KONTAKTOWA NA ROGÓWCE I TWARDÓWCESZEROKI SKAN PRZEDNIEGO ODCINKA


ANALIZA OD KĄTA DO KĄTA, WĄSKI KĄT

*Obrazy dzięki uprzejmości dr. Bartosza L. Sikorskiego

SZEROKI SKAN SIATKÓWKI


SKAN OBSZARÓW PERYFERYJNYCH